طول مطالعه: 4 دقیقه

وسط رگرسیون این نتیجه حاصل شد که با تغییر مبلغ پیشنهادی برای اسقاط خودرو، نرخ مشارکت مالکان تغییر مییابد، به طوری که با پرداخت 500 دلار، نرخ مشارکت 3 درصد و با پرداخت 1200 دلار، نرخ مشارکت 50 درصد خواهد بود، یعنی با پرداخت 1200 دلار، 50 درصد خودروهای فرسوده اسقاط میشوند. بزرگترین تغییر در آیفونهای پرو نسل جدید به پنل جلویی است، اپل افزود آیفونهای پرو نسل جدید در بخش فوقانی نمایشگر میزبان حفرهایی کپسولی برای جایگزینی برای بریدگی بود، این حفره کپسولی به صورت پویا قابل تنظیم است و تا قبل از برگزاری ایونت اپل گمان میکردیم که بخش فوقانی نمایشگر آیفونهای پرو و پرومکس دارای دو حفره میزبانی هستند.  ​&;​​!

جام جهانی والیبال

اپل این سیستم نوآورانه را «جزیرهی پویا» () نامیده است، نوتیفیکیشنها و هشدارها تطبیق اساسی در حفره کپسولی دارند، اپل به صورت ویژه در مراسم از مشخصههای خود در آیفونهای پرو نسل جدید صحبت کرد. در تعادل سه بازیکن خودروسازان و مالکان تمایل به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خود دارند ولی تسهیلات دولت برای این طرح کم میباشد. در حالت دو بازیکن با استفاده از روش رتبهبندی و عددی، تعادل در جایی که مالکان خودروهای فرسوده تمایل به اسقاط خودروی فرسوده دارند ولی باز هم تسهیلات کم میباشد.

مطلوبیت مالک خودرو زمانی حداکثر میشود که بتواند هزینههای از دست دادن خودروی فرسوده و خرید خودروی جدید را با تسهیلاتی که ستاد میپردازد، حداقل کند. از سوی دیگر درصد بیشتر ترجیح دادند از پول دریافتی از جانب فروش خودروی فرسودهی خود، خودروی دست دوم دیگری با مدل جدیدتر بخرند و بعضی از سیستم حمل و نقل استفاده میکنند، و درصدی هم از مبلغ دریافتی و پس اندازهای شخصی خود ماشین دست اول و با مدل بالاتر را خریداری کردند.

برای بازیکن بهترین وضعیت حالت 2 است، دولت با کمترین هزینههای ناشی از اسقاط خودروی فرسوده به منافع فراوان ناشی از کاهش آلودگی محیط، ترافیک و کاهش مصرف سوخت دست یابد و در صورتی که دارندهی خودرو، خودروی خود را از رده خارج نکند ستاد کمترین پیامد را به دست میآورد و به اهدافی که از اجرای طرح دنبال میکند، دست نمییابد. خودروی خود را در طرح خرید خودروهای فرسوده فروختند.

از سوی دیگر هیدروکربنها و اکسیدهای نیتروژن تولید شده توسط پیکان فرسوده 3/6 گرم در هر کیلومتر میباشد، در حالی که خودروهای جدید هیچ کدام از این آلایندهها را تولید نمیکنند. در حالی که از 9 سال قبل موضوع جدی جایگزینی خودروهای فرسوده و از رده خارج کردن این گونه وسایل نقلیه موتوری در دستور کار دولتها و متولیان مربوط قرار گرفته است اما شواهد و آمار موجود حکایت از آن دارد که طی این مدت تنها یک میلیون و 400 هزار خودرو فرسوده، جایگزین و حذف شده است.

که استراتژیهای مربوط به هر بازیکن توضیح داده شده است. رونمایی ۱۴ پرو و آیفون ۱۴ پرو مکس: آیفونهای نسل جدید از کیفیت ساخت قابل توجهی برخوردارند، قادر هستند رقیب بزرگی برای بهترینهای بازار باشند، یکی از موارد که در مورد آیفونها کاملا قابل توجه است، مقاومت این گوشیها در مقابل نفوذ آب است، آیفون تا 30 دقیقه قادر است در عمق 6 متری آب باقی بماند و هیچگونه مشکلی نداشته باشد. اپل افزود به واسطه کراپ کردن حسگر در فاصله کانونی 48 میلی متری موجب میشود تا بزرگنمایی دو برابری بدون افت کیفیت را ارائه دهد، اپل مدل یادگیری ماشین جدید را برای حسگر 48 مگاپیکسلی توسعه داده است، آیفونهای جدید بهبود داده شده در فرمت اعمال میکنند.

بررسی حالات ۱ تا ۶: میتوان با استفاده از اعداد ۱ تا ۶ نتایج ممکن را برای هر بازیکن رتبهبندی نمود به طوری که بهترین حالت با عدد ۶ و بدترین حالت با عدد ۱ نشان داده شود. در جداول (1 و 2) پیامدهای بازیکنان مشخص شده است، همان طور که یاد شد پیامد هر بازیکن با توجه به جمع منافع استراتژی خود و دیگر بازیکنان و کسر هزینههای این انتخابها به دست آمده است.

جام جهانی ۲۰۱۴

4) ستاد، استراتژی را انتخاب کند و دو بازیکن دیگر هر دو استراتژی را انتخاب کنند. حالت 2 بازیکن، استراتژی را انتخاب کند، دیگری استراتژی را انتخاب کند. حالت ۲ برای ستاد در مرحله بعدی قرار دارد که این حالت را با عدد ۵ و حالت ۵ که دولت تسهیلات زیاد پرداخت کند و مالک خودرو را از رده خارج کند و خودروساز از طرح حمایت نکند دارای رتبه ۴، حالت ۱ دارای رتبه ۳ میباشد.

حالت ۶ با عدد ۶ نشان داده میشود. بازی ایستا با اطلاعات کامل به بازی اطلاق میشود که در آن بازیکنان به طور همزمان انتخاب خود را انجام داده و پیامد بازی برای هر ترکیب انتخابی آنها برای همه بازیکنان به صورت اطلاعات عمومی باشد (عبدلی، 1387). بازیهای ایستا در فرم استراتژیک نمایش داده میشوند. جدا از مشکلاتی که مردم برای گرفتن وام خودرو خود دارند، معرفی متقاضیان خودروهای جایگزین به خودروسازان نیز روند بسیار کندی را طی میکند و به نظر نمیرسد که با اجرای مصوبات جدید دولت، این طرح در آینده روند روبه رشد داشته باشد.

زلنسکی بازیکن فوتبال

آنجا که مخاطب اصلی طرح، مالکان خودروهای فرسوده و به تبع آن اقشار کم درآمد جامعه هستند باید با در نظر گرفتن تسهیلات مناسب و ارایه خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب که اهداف طرح را نیز برآورده سازد، انگیزه های لازم برای مشارکت بیشتر این اقشار در طرح را فراهم ساخت. هر کدام از آلایندههای مونوکسید کربن، هیدروکربنها و اکسیدهای نیتروژن آثار زیان باری بر بدن انسان دارند، بنابراین با حذف خودروهای فرسوده منافع زیادی از جانب حذف آلایندههای ناشی از پیکانهای فرسوده و همچنین از سوی حذف مخارج درمانی مثل مخارج ویزیت پزشک و بستری در بیمارستان عاید میشود.

آخرین بروزرسانی در: